פוליסת First Class

   

להלן פירוט גבולות האחריות לחלק א' - הפוליסה הבסיסית:

הסעיף בפוליסה הכיסוי גבול האחריות השתתפות עצמית
פרק 2 ו-3 גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

$1,800,000

 
2.1 הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.21 פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.2.2 פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב  100,000 $ ללא השתתפות עצמית
2.3 הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.4 המשך טיפול בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל עד 120 יום ועד 10,000 $ 50 $
2.4.1             הוצאות רפואיות בישראל כתוצאה מתאונה בגין פיזיותרפיה, הורדת גבסים, מסמרים 6,000 $ 50 $
2.4.2              טיפול פסיכולוגי בישראל במקרה של תאונת דרכים 200 $ לטיפול ועד 10 טיפולים 50 $
3.1           הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 50 $
3.2               תרופות 300 $ 50 $
3.3                 טיפול חירום בשיניים לרבות עקב מצב קיים 400 $ 50 $
3.4            פיזיותרפיה בחו"ל 5,000 $ 50 $
פרק 4     הוצאות מיוחדות    
4.2 ביטול נסיעה-

ומתוכו: כרטיס נסיעה-

מבוטח מלווה
5,000 $

2,000 $

1,000 $
50 $
4.3 קיצור נסיעה

ומתוכו: כרטיס נסיעה-

מבוטח מלווה
7,000 $

2,000 $

1,000 $
50 $
4.4 שהייה נוספת בחו"ל כמפורט להלן  
4.4.1 שהייה במלון בחו"ל

למבוטח

למלווה

 

1,000 $

1,000 $
222 $
4.4.2 כרטיס נסיעה לישראל

למבוטח

למלווה
 

1,000 $

1,000 $
 

50 $

50 $
4.5 טיסת חירום לבן משפחה 1,500 $ 50 $
4.6  הריון שאובחן לראשונה בחו"ל  כמפורט להלן  
4.6.1  בדיקת אבחון ראשונה להיריון עד סוף טרימסטר ראשון  1,000 $ 50 $ 
4.6.2 היריון מחוץ לרחם עד סוף טרימסטר ראשון  10,000 $  50 $ 
4.7 הוצאות משפטיות בחו"ל 5,000 $ 50 $
4.8 הוצאות העברת גופה כמפורט להלן  
4.8.1 העברת גופה לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואית ללא השתתפות עצמית
4.8.2 קבורה במדינה בה אירע מקרה הביטוח 5,000 $ ללא השתתפות עצמית
פרק 6 מוות או אובדן איברים    
  טרם הגיעו לגיל 18- אובדן איברים בלבד 18-67    

12,500 $

25,000 $
 
פרק 7 חבות כלפי צד ג' 150,000 $  
פרק 8          כבודה (מטען אישי נלווה)     2,250 $  
8.2.1 מתוכה: מגבלה לפריט 300 $ 50 $
8.2.2 דברי ערך 500 $ 50 $
8.2.3  גניבת כבודה מרכב 750 $ 50 $
8.2.4 איחור בהגעת כבודה 150 $ 50 $
8.2.5 ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק 75 $ ללא השתתפות עצמית
8.2.6  מצלמה     350 $ 50 $
8.2.7 מסמכים 250 $ ללא השתתפות עצמית
8.2.8     גניבת כבודה מרכב ציבורי     כלול בגבול אחריות לפרק זה     50 $
 

 


 

להלן גבולות האחריות לחלק ב'- הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

הסעיף בפוליסה הכיסוי
גבול האחריות
השתתפות עצמית
פרק 9     החמרה של מחלה קיימת, מחלת לב קיימת ו/או מחלה ממאירה קיימת    
9.2.1 החמרה של מחלה קיימת 250,000 $ 50 $
9.2.2  החמרה של מחלה לב קיימת (3-6 חודשים) 50,000 $ 50 $
9.2.3 החמרה של מחלה ממאירה (3-6 חודשים) 50,000 $     50 $
פרק 10          היריון (שאינו היריון בסיכון) עד שבוע 32 לאישה שגילה עד 42 שנים 50,000 $      
  מתוכו: הוצאות ללידה מוקדמת

הוצאות לאשפוז העובר או הפג
10,000 $

40,000 $
50 $

ללא השתתפות עצמית
פרק 11       חיפוש, איתור וחילוץ 130,000 $ ללא השתתפות עצמית
פרק 12         ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות 50 $
פרק 13     ספורט חורף         
  הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
  הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז           כלול בגבול האחריות 50 $
 13.2.1               שיפוי בגין אובדן ימי סקי 300 $ 50 $
13.2.2 ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי

כרטיס נסיעה

שירותי קרקע

 

300 $

50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50 $

 

 

13.2.3 איחור בהגעה לאתר סקי בשל מזג אוויר 50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 50 $
             
13.2.4            
אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה 75 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 50 $
13.2.5 איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

מתוכו: פריט אחד
200 $

20 $

ללא השתתפות עצמית

13.2.6  המשך טיפולי שיניים בישראל עקב תאונת סקי 5,000 $ 50 $
13.2.7              טיפולי פיזיותרפיה 5,000 $ 50 $
פרק 14 מחשב אישי נישא 2,000 $   100 $
פרק 15    
         
טלפון סלולארי  750 $ 200 $
פרק 16 אופניים דו גלגליים 1,800,000 $  

 

 

 

דמי ביטוח בסיסיים - דמי הביטוח הבסיסיים כוללים כיסוי לכבודה (*), הטסה רפואית ורעידת אדמה

גיל המבוטח         דמי ביטוח ליום תקופת מרבית
0-17 1.90 $ 180 יום
18-50 2.00 $ 180 יום
51-60 2.65 $ 180 יום
61-75 4.15  $ 180 יום
76-85 5.30  $ 45 יום
86-90 7.35 $ 15 יום

 

דמי ביטוח להחמרה - דמי הביטוח שלהלן כוללים דמי ביטוח בסיסיים, החמרה של מחלה קיימת,
החמרה של מחלת לב קיימת מעל 6 חודשים, החמרה של מחלה ממאירה קיימת מעל 6 חודשים

גיל המבוטח   דמי ביטוח ליום תקופת מרבית
0-17 4.90 $ 90 יום
18-40          5.00 $ 90 יום
41-50           5.30 $ 90 יום
51-60          7.85 $ 90 יום
61-70          10.65 $ 60 יום
71-75          10.65 $ 45 יום
76-80          14.20 $ 45 יום
81-85               14.20 $ 31 יום
86-90 19.85 $ 15 יום

 

 הרחבות/ תוספות רפואיות תמורת דמי ביטוח נוספים

הכיסוי             גיל המבוטח דמי הביטוח ליום תקופה מרבית
תוספת רפואית להחמרה של מחלת לב קיימת 3-6 חודשים               עד 90 5.00 $ כמו החמרה רגילה
תוספת רפואית להחמרה של מחלה ממאירה קיימת 3-6 חודשים    

עד 60

61-70

71-80

81-85

86-90

 5.00 $

עד 90 יום

עד 60 יום

עד 45 יום

עד 31 יום

עד 15יום

הריון עד שבוע 32 18-42 3.00 $ עד 90 יום
איתור חיפוש וחילוץ  עד 75 0.55 $  
ספורט אתגרי   עד 75 דולר ליום ולא יותר מ 80$  
טלפון סלולארי    עד 90 1.65 $  
מחשב נישא   עד 90 1.60 $  
ספורט חורף          עד 75 4.50 $  

 

 אופניים

סכום הביטוח 30 יום
60 יום 90 יום
2,500 $                          41 $ 82 $ 124 $
4,500 $ 74 $ 148 $ 222 $
6,000 $ 99 $ 198 $ 297 $

 
התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה המלאים שבפוליסת הביטוח

כללי:
1. בפוליסה ללא כבודה - הנחה של $0.20 ליום ממחיר הביטוחי היומי בטבלה שלעיל
2. יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ נכללים במניין הימים 
3. ההשתתפות העצמית היא מקסימום $250 בפוליסה זו
4. ביצוע הארכה לתוקף הביטוח מותנה באישור "הראל" בלבד ובכפוף לחתימה על טופס הבקשה להארכת הביטוח של "הראל"

*למובטחים שגילם עולה על הגיל המקסימלי לביטוח בפוליסה זו יכולים לפנות אלינו טלפונית לביצוע חיתום פרטני

ניתן לבצע הזמנה טלפונית בטלפון: 03-5588121