פוליסת All in One

   

 למי מיועדת הפוליסה?

All in One הינה פוליסה רחבה ומקיפה שמיועדת לאנשים בריאים, עד גיל 60 (כולל) שנוסעים לחו"ל ומשלבים בטיולם פעילויות אקסטרים. הפוליסה כוללת גבולות כיסוי גבוהים מהרגיל ונכללת בקבוצת פוליסות האקסטרים של הראל חברה לביטוח בע"מ. ייחודה של פוליסה זו הינו בכיסויים המגוונים הכלולים בה, בין היתר: פעילויות ספורט אתגרי, כגון: סקי, בנג'י, רפטינג וסנפלינג. הפוליסה מעניקה כיסוי לאיתור וחילוץ וכן כיסוי לריעדת אדמה, הטסה רפואית, כבודה ועוד.
חדש בפוליסת All in One -תמורת דמי ביטוח נוספים ניתן להרחיב את הכיסוי למחשב נישא, כמו גם את הכיסוי לחבילת ספורט חורף מעבר לכיסויים הקיימים בפוליסה.

לתנאי הפוליסה המלאים - לחץ כאן

 

טבלת גבולות האחריות וההשתתפות העצמית לפוליסה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה

טבלת גבולות אחריות לכל פרקי הפוליסה 
 הסעיף בפוליסה  הכיסוי  גבול האחריות השתתפות עצמית
 פרק 2 ו-3  גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות  1,500,000 $  
2.1 הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.2.1 פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.2.2 פינוי אווירי ו/או ימי ממקום הארוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
 2.3

הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
 2.4
   
המשך טיפול בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל

עד 365 יום ועד

100,000 $

ללא השתתפות עצמית
2.4.1
   
הוצאות רפואיות בישראל כתוצאה מתאונה בגין פיזיותרפיה, הורדת גבסים, מסמרים 6,000 $  30 $
 2.4.2 טיפול פסיכולוגי בישראל במקרה של תאונת דרכים 400 $ לטיפול ועד 10 טיפולים  30 $
 2.4.3 הוצאות רפואיות בישראל עקב מחלה גאוגרפית 2,000 $ ללא השתתפות עצמית
2.5 הוצאות רפואיות בחו"ל בגין החמרה של המחלות: אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, אלרגיה.

יובהר בזאת כי הכיסוי אינו כולל הרחבה להחמרה של מחלות קיימות אחרות שלא צויינו לעיל

הוצאות רפואיות בעת אשפוז

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז
25,000 $  30 $
3.1 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 30 $
3.2 תרופות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 30 $
3.3 טיפול חירום בשיניים לרבות עקב מצב קיים 1,000 $ 30 $
3.4 פיזיותרפיה בחו"ל 6,000 $ 30 $
פרק 4 הוצאות מיוחדות    
4.1

ביטול נסיעה –


ומתוכו: כרטיס נסיעה - מבוטח


מלווה

5,000 $


2,000 $


1,000 $

30 $
4.2

קיצור נסיעה


ומתוכו: כרטיס נסיעה - מבוטח


מלווה

7,000 $


2,000 $


1,000 $

30 $
4.3 שהייה נוספת בחו"ל כמפורט להלן  
4.3.1

שהייה נוספת במלון בחו"ל

למבוטח


למלווה


1,000 $

1,000 $

30 $

 
4.3.2
 
כרטיס נסיעה לישראל

למבוטח

למלווה

1,500 $

1,000 $
30 $
4.4 טיסת חירום לבן משפחה קרוב 2,500 $ 30 $
4.5 היריון שאובחן לראשונה בחו"ל כמפורט להלן  
4.5.1 בדיקת אבחון ראשונה להיריון עד סוף טרימסטר ראשון 1,000 $ 30 $
4.5.2 היריון מחוץ לרחם עד סוף טרימסטר ראשון 10,000 $ 30 $

4.6
 
מילוט 3,000 $ ללא השתתפות עצמית
4.7 הוצאות משפטיות בחו"ל 50,000 $ 30 $

4.8
 
הוצאות סטודנט - מתוכם:

הפסד שכר לימוד

הפסד שכר דירה
1,500 $

750 $

750 $
30 $
4.9 הוצאות העברת גופה כמפורט להלן  
4.9.1 העברת גופה לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית

4.9.2
 
קבורה במדינה בה אירע מקרה הביטוח 5,000 $ ללא השתתפות עצמית
פרק 6 מוות או אובדן איברים    
 

טרם הגיעו לגיל 18 – אובדן איברים בלבד

גיל 18-60

12,500 $

25,000 $

ללא השתתפות עצמית
פרק 7 חבות כלפי צד ג' 100,000 $  
פרק 8 כבודה (מטען אישי נלווה) 2,000 $  
8.2.1 מתוכה: מגבלה לפריט 200 $ 30 $
8.2.2 דברי ערך 500 $ 30 $
8.2.3 אובדן או גניבה של תרמיל 300 $ 30 $
8.2.4 גניבת כבודה מרכב 400 $ 30 $
8.2.5 איחור בהגעת כבודה 150 $ 30 $
8.2.6 ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק 50 $ ללא השתתפות עצמית
8.2.7 מצלמה 350 $ 30 $
8.2.8

מסמכים

150 $

ללא השתתפות עצמית
8.2.9 גניבת כבודה מרכב ציבורי כלול בגבול אחריות לפרק זה 30 $
פרק 9 חיפוש, איתור וחילוץ 150,000 $ ללא השתתפות עצמית
פרק 10 ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות 30 $

 

חלק ב' - הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים

 

 הסעיף בפוליסה הכיסוי
גבול האחריות השתתפות עצמית
פרק 11 ספורט חורף    
  הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
  הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כלול בגבול האחריות 30 $
11.2.1 שיפוי בגין אובדן ימי סקי 300 $ 30 $
11.2.2

ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי


כרטיס נסיעה

שירותי קרקע

 

 

 

300 $

50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

30 $
11.2.3 איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר 50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 30 $
11.2.4 אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה 75 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 30 $
11.2.5 איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

מתוכו: פריט אחד

200 $

20 $
ללא השתתפות עצמית
11.2.6 המשך טיפול שיניים בישראל עקב תאונת סקי 5,000 $ 30 $
11.2.7 טיפולי פיזיותרפיה 5,000 $ 30 $
פרק 12 מחשב אישי נישא 2,000 $ 100 $
אופניים דו גלגליים פרק 13    
  אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על פי ערך האופניים ואשר נרשם דף הרשימה) 2,500 $

4,500 $

6,000 $
אובדן כללי - $50

גניבה – 250 $

 

 

דמי הביטוח בתכנית ALL IN ONE הינם כמפורט להלן:

גיל המבוטח דמי הביטוח
עד 35     2.75 $ ליום מבוטח
36-60 4.5 $ ליום מבוטח

 

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים

הכיסוי דמי הביטוח
מחשב אישי נישא     2.00 $ ליום מבוטח
ספורט חורף 4.5 $ ליום למבוטח

 

אופניים

סכום הביטוח 30 יום 60 יום 90 יום
2,500 $                            41 $ 82 $ 124 $
4,500 $ 74 $ 148 $ 222 $
6,000 $ 99 $ 198 $ 297 $

 

כללי:
1. יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ נכללים במניין הימים 
2. ההשתתפות העצמית היא כמפורט בטבלת גבולות האחריות שלעיל
3. ביצוע הארכה לתוקף הביטוח מותנה באישור "הראל" בלבד

כיצד מזמינים?
אנא מלאו את פרטיכם כאן ונציג שלנו יצור עמכם קשר בתוך זמן קצר