סוגי ביטוח

   

פוליסת First Class

פוליסת First Class הינה פוליסה מותאמת אישית לסוג הנסיעה ומצבו הרפואי של הנוסע.
במהלך ההזמנה של הפוליסה, הנוסע יכול לבחור בהתאם לצרכיו ממגוון ההרחבות הקיימות בפוליסה זו.

פוליסה זו הינה מקיפה וכוללת כיסוי להטסה רפואית ולרעידת אדמה. הפוליסה מיועדת לנסיעה אחת לנוסעים עד גיל 90 (כולל).
הנוסע יכול לבחור ממגוון ההרחבות בהתאם לצרכיו, כגון: איתור וחילוץ, ספורט אתגרי, ספורט חורף, הריון, החמרה של מחלה קיימת כולל מחלת לב קיימת ומחלה ממאירה קיימת, מחשב אישי נישא, טלפון סלולארי ואופניים. 

לתנאי הפוליסה המלאים


All in One

All in One הינה פוליסה המיועדת לתקופת נסיעה העולה על 30 ימים.
בפוליסה זו ישנם כיסויים לספורט אתגרי, הטסה רפואית, איתור וחילוץ ורעידת אדמה. 

הפוליסה מיועדת לאנשים בריאים שטרם מלאו להם 60 (עד גיל 60 כולל). פוליסה זו נותנת כיסוי בכל העולם, כולל במדינות בהן עלויות השירותים גבוהות.לתנאי הפוליסה המלאים