סוגי ביטוח

   

פוליסת First Class

פוליסת First Class הינה פוליסה מותאמת אישית לסוג הנסיעה ומצבו הרפואי של הנוסע.
במהלך ההזמנה של הפוליסה, הנוסע יכול לבחור בהתאם לצרכיו ממגוון ההרחבות הקיימות בפוליסה זו.

פוליסה זו הינה מקיפה וכוללת כיסוי להטסה רפואית ולרעידת אדמה. הפוליסה מיועדת לנסיעה אחת לנוסעים עד גיל 90 (כולל).
הנוסע יכול לבחור ממגוון ההרחבות בהתאם לצרכיו, כגון: איתור וחילוץ, ספורט אתגרי, ספורט חורף, הריון, החמרה של מחלה קיימת כולל מחלת לב קיימת ומחלה ממאירה קיימת, מחשב אישי נישא, טלפון סלולארי ואופניים. 

לתנאי הפוליסה המלאים