חופשה בטוחה

   

חופשה בטוחה

ביטוחי בריאות לנוסעים לחו"ל: האם הם חיוניים ועד כמה הם מביאים תועלת במקרה של פגיעה

בימי קיץ אלה, שהם תקופת החופשות והנסיעות הרבות לחו"ל, ראוי שניתן את דעתנו לאחד העניינים שהם בדרך כלל זניחים, אך לעיתים עלולים להיות מאוד חיוניים, ובמקרה כזה גם מאוד יקרים: הביטוחים למיניהם המיועדים לנוסעים לחו"ל.

מדוע בכלל נחוץ להצטייד בביטוח נסיעות לחו"ל?

שאלה זו נוגעת לביטוחים בכלל. השיקול העיקרי שעושה כל אחד בדרך כלל הוא עלות מול תועלת. כלומר, כמה עליו לשלם פרמיות לביטוח מול הסיכון שאמנם יקרה האירוע שיצדיק פיצוי מטעם המבטח.
האם כדאי לעשות ביטוח בטרם נסיעה לחו"ל?

בעיקרון כן. העלות של ביטוחים כאלה היא שולית, אם כי הסיכון שיקרה למבוטח אירוע ביטוחי שיצדיק תשלום, גם הוא די מזערי; ובכל זאת אם נזדקק לטיפול שכזה, הרי העלויות במקרה שכזה הן עצומות. רבים אינם מודעים לעלויות הללו, משום שכאשר אנחנו בארץ וקורה לנו אירוע כלשהו, הוא מכוסה בדרך כלל על ידי ביטוח הבריאות החל על כל תושב ישראלי. ביטוח זה אינו חל על טיפולים רפואיים כלשהם שבוצעו בחו"ל.

האם הצטיידות בפוליסת ביטוח חו"ל מכסה כל סיכון אפשרי בחו"ל?

התשובה לכך די מורכבת, ולא ניתן לקבוע בוודאות לכאן או לכאן. הביטוחים המוצעים לנוסעים לחו"ל רבים ומגוונים. יש בהם ביטוחים עם כיסוי נרחב יותר, ויש אחרים עם כיסוי מצומצם יותר. כך למשל כל מי שהינו בעל כרטיס אשראי מכוסה אוטומטית בביטוח לנוסעים לחו"ל, אך ביטוח שכזה אינו מכסה את כל הסיכונים האפשריים.

מה ניתן לעשות כדי להימנע מלהיקלע למצב שהביטוח אינו מכסה את כל צרכי?

לבדוק בפוליסה את כל התנאים והכיסויים המופיעים בה, ולהחליט אם התנאים מתאימים לנוסע הספציפי או לא. כך, למשל, ברוב הפוליסות הקיימות כיום, הכיסוי הוא רק עבור טיפולים רפואיים בגין אירועים שאין מקורם במצב רפואי קודם של הנוסע. אם למשל יש נוסע הסובל מבעיות לב וקרה לו אירוע לב בחו"ל, אפשר שהפוליסה הסטנדרטית לא תכסה את הוצאותיו אם ייאלצו לטפל בו עקב אירוע כזה.

כיצד ניתן להתגבר על אפשרות של כשל שכזה?

לבקש שיפור בתנאי הפוליסה. המבטח יסכים בדרך כלל להרחיב את חבילת הפוליסה, כמובן כפוף לתשלום תוספת פרמיה. גם במקרה כזה, יהיה השיקול של המבוטח על פי העיקרון של עלות מול תועלת. ככל שהסיכון שאותו נוסע יזדקק לטיפול רפואי בתחום הלב גבוה יותר, כך גוברת הכדאיות בהרחבת הכיסוי הביטוחי, אף אם מדובר בתוספת ניכרת של תשלום פרמיה.