הצהרת פרטיות

   

ל-Go!Safe מחויבות לכבד את פרטיותך ולהגן עליה. בנינו את אתרי האינטרנט שלנו כך שבדרך כלל תוכל לבקר את גו!סייפ ברשת מבלי להזדהות ומבלי לגלות כל מידע אישי.
אם תבחר לספק לנו מידע הניתן לזיהוי באורח אישי (היינו, כל מידע שבאמצעותו ניתן לזהותך), מובטח לך כי מידע זה ישמש אך ורק לתמיכה בקשרי הלקוח שלך עם Go!Safe.

ההצהרה שלהלן לגבי פרטיות מידע שאתה מספק במקוון והניתן לזיהוי באורח אישי מתייחסת לחמשת עקרונות היסוד של מידע הוגן: מודעות; בחירה; דיוק וגישה; אבטחה; ופיקוח.

מודעות

Go!Safe מספקת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות שלה בתחום הפרטיות, ולבחירה שיש בידך ביחס לדרכים שבהן נאסף המידע אודותיך ובא לידי שימוש. על מנת להקל על מציאת הודעה זו, הצבנו אותה בדף הבית שלנו ואפשרנו גישה אליה מתחתית כל דף אינטרנט של gosafe.co.il


המידע אשר נאסוף

באמצעות אתר Go!Safe תוכל להזמין מוצרים או שירותים, לשלוח בקשות שונות ולהירשם לשם קבלת חומר. סוגי המידע האישי אשר נאספים בדפים אלה הם שם, פרטים לצורך חיוב ולשם יצירת קשר, פרטי העסקה ומידע לגבי כרטיס האשראי. בשירות המקוון של הזמנת הביטוח אתה מספק מידע אישי ועסקי לצורך יצירת קשר לפי בחירתך בלבד.

 
כיצד נשתמש במידע

Go!Safe עושה שימוש במידע על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ולספק לך שירות משופר. ביתר דיוק - אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת לסייע לך להשלים עסקה, לחזור ולהתקשר אליך, לעדכן אותך בקשר לשירותים ולהטבות, ולהתאים אישית את אתרי האינטרנט שלנו עבורך. מספרי כרטיסי אשראי משמשים לעיבוד הליך התשלום בלבד, ואינם נשמרים לשם מטרה אחרת כלשהי.

מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך כדי להתקשר אליך לשם עריכת סקר שוק, או על מנת לספק לך מידע שיווקי אשר לדעתנו יעניין אותך במיוחד. בכל עת ניתן לך, לכל הפחות, את האפשרות לבחור שלא לקבל פניות שיווק ישיר או סקרי שוק כאלה. אנו נפעל גם בהתאם לדרישות המקומיות - למשל, בכך שבקשר להודעות אשר לא הזמנת תוכל במקרים הרלוונטיים לבחור טרם קבלתן אם ברצונך לקבלן.


עם מי נחלוק את המידע

Go!Safe לא תמכור את המידע שלך הניתן לזיהוי באורח אישי, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. למעט מקרים שבהם תיתן לנו את הסכמתך או שנידרש מטעם החוק. 


בחירה

Go!Safe לא תעשה שימוש במידע הניתן לזיהוי באורח אישי שנמסר לה במקוון ולא תחלוק אותו עם אחרים בדרכים אשר אינן קשורות למתואר לעיל מבלי להודיע לך מראש ולתת לך אפשרות בחירה. כפי שצוין, אנו ניתן לך גם אפשרות להודיענו אם אינך מעוניין לקבל מאתנו חומרי שיווק ישיר שלא הוזמנו על ידך, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לכבד בקשות אלה. 

אנו נוודא את הסכמתך תחילה אם נרצה לחלוק את המידע אודותיך עם צדדים שלישיים שאינם פועלים מטעמנו ואשר מדיניות הפרטיות שלנו אינה מחייבת לגביהם. לדוגמה, במסגרת מחויבותה של Go!Safe לתת בידך בחירה, אנו עשויים לאפשר לך לערוך רכישות במקוון מאתנו ישירות או מאת המפיצים שלנו. כאשר אתה בוחר במפיצים שלנו, אנו נודיע לך שנתוני הרישום וסל הקניות שלך יועברו אל המפיץ שבחרת. הודעה זו הנה חשובה, מפני שבעת שאתה בוחר לערוך רכישות במקוון באמצעות אחד מן המפיצים שלנו, הרי על השימוש בנתוני הרישום וסל הקניות שלך תחול מדיניות הפרטיות של המפיץ.


דיוק וגישה

Go!Safe שואפת לשמירה על דיוקו של המידע הניתן לזיהוי באורח אישי שהנך מוסר. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה כל מאמץ לספק לך גישה מקוונת לנתוני הרישום שלך כך שתוכל לראותם, לעדכנם או לתקנם באתר Go!Safe שבו נמסרו. על מנת להגן על פרטיותך וביטחונך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך לפני שתינתן לך אפשרות לגישה או לעריכת תיקונים. לשם גישה אל המידע שלך הניתן לזיהוי באורח אישי, חזור אל דף האינטרנט שבאמצעותו מסרת את המידע לראשונה, ופעל לפי ההוראות שבאותו דף. באזורים מסוימים של אתרי גו!סייפ מוגבלת הגישה למשתמשים מסוימים בלבד, זאת באמצעות דרישה להקשת סיסמה ולמסירת מידע מזהה.

הקישוריות אל אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ניתנת באתר למען נוחיותך בלבד. כאשר אתה משתמש בקישורים הללו, אתה עוזב את אתר גו!סייפ. גו!סייפ לא סקרה את כל אתרי צד ג' הללו, הם אינם מצויים בשליטתה והיא איננה נושאת באחריות לגבי אף אחד מהם, לגבי התוכן המצוי בהם או לגבי מדיניות הפרטיות שלהם. לפיכך אין גו!סייפ מאשרת אתרים אלה ואינה יוצרת שום מיצג לגביהם ולא לגבי כל מידע, תוכנה או כל מוצר או חומר אחר המצויים בהם, ולגבי כל תוצאה העשויה להתקבל מן השימוש בהם. אם תחליט לגשת אל אתר מאתרי צד ג' המקושרים לאתר זה, הנך עושה זאת על אחריותך בלבד.


אבטחה

ל-Go!Safe מחויבות לאבטחת המידע שלך. על מנת למנוע גישה או גילוי בלתי מורשים, לשמור על דיוק הנתונים ולהבטיח שימוש נאות במידע, אנו מפעילים תהליכים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים מתאימים לאבטחת המידע שאנו אוספים במקוון. אנו משתמשים בהצפנה בעת האיסוף או ההעברה של נתונים רגישים, כגון מידע לגבי כרטיסי אשראי. למידע נוסף על אבטחת המידע בגו!סייפ לחץ/י כאן.


פיקוח

אם יש לך הערות או שאלות באשר להצהרת הסודיות שלנו, אנא שלח לנו דואר אלקטרוני לכתובת madanes@madanes.com.

 

בנוסף לכך אנו נוהגים בהתאם לכל התקנות המקומיות החלות בעניין הגנה על מידע אישי, כדוגמת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, ותקנות קשורות.