הטסה רפואית לארץ

   

הטסה רפואית לארץ

בכל אחת מהפוליסות אשר אנו ב-Go!Safe מספקים לכם, ניתן למצוא סעיף הטסה רפואית לארץ במקרי חירום (בחלק מהפוליסות הסעיף הנ"ל כרוך בתשלום, ובחלק מהמקרים הוא ללא כל תשלום נוסף), אשר מכסה את עלויות העברתכם לישראל בכיסוי מלא. ההטסה הרפואית היא הטסה בשירות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו"ל לישראל, בתנאי שרופא מטעם המבטח קבע כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה ובתנאי נוסף כי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית.

הראל תישא בהוצאות המבוטח בגין הטסה רפואית במקרה של אירוע המכוסה על פי הפוליסה המדוברת, ויעביר את המבוטח לישראל להמשך טיפול. דרך ההעברה תיקבע באופן בלעדי על ידי הרופא מטעם המבטח, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה. אחריות המבטח מותנית באישור מוקדם מטעם המבטח וביצוע ההטסה הנ"ל באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו בלבד ובתנאי שהמבוטח זקוק להמשך אשפוז בישראל.