ביטול הפוליסה

   

ביטול הפוליסה

ייתכן מצב בו יבקש אחד מלקוחותינו, אשר הזמין מאיתנו פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, כי יוחזר לו הכסף, עקב רצונו לבטל את הטיול.

מה קורה במצב כזה, בו מבקש הלקוח את כספו, והאם, מקבל הלקוח את כספו בחזרה?

בכל פוליסות ביטוח שלנו ב-Go!Safe, ניתן למצוא את סעיף ביטול הפוליסה, אשר מפרט בצורה מדויקת, מקרים של ביטול פוליסה, ואת תנאי החזרת הכסף. יש לומר על מנת שלא ייווצר בלבול, כי סעיף ביטול נסיעה אשר בגינו ניתן לדרוש סכום כסף רב כפיצוי, מתייחס לנסיעה שבוטלה ברגע האחרון עקב אשפוז או מות בן משפחה, ואין הוא מהווה עילה לפיצוי עבור מי שלא זכאי לו (התנאים לכך מופיעים במאמר ביטול נסיעה).

"בוטלה הפוליסה על ידי המבוטח לפני יציאתו לחו"ל, ולא היתה ולא תהיה עילת תביעה על פיה, יוחזרו למבוטח דמי הביטוח למעט עבור היום הראשון לפי תעריף המבטח (ב-Go!Safe) בתנאי כי הפוליסה המקורית תוחזר למבטח טרם תחילת תקופת הביטוח הנקובה בה.
המבטח (Go!Safe) רשאי לבטל את הפוליסה טרם יציאת המבוטח את הארץ, במקרה כזה יודיע המבטח (ב-Go!Safe) למבוטח על כך ויחזיר לו את דמי הביטוח במלואם."

מה קורה במקרה בו מבוטח שעשה ביטוח טיסות לחו"ל, החליט כי ברצונו לקצר את הטיול שלו, האם הוא זכאי להחזר כספי מלא של כל ימי הפוליסה עליו שילם ואשר אותם לא ניצל כלל?

"לאחר יציאת המבוטח את הארץ יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח היומיים שלא נוצלו, במקרה של קיצור שהיה בחו"ל העולה על 9 ימים ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו ובתנאי שדרישה להחזר כאמור תוגש למבטח תוך 30 יום מיום חזרתו לישראל."
מקרה זה מתאים בעיקר לביטוח נסיעות לתרמילאים אך אם זאת לא מוגבל לכך..