ביטוח על שחזור מסמכים

   

ביטוח על שחזור מסמכים

יתכן כי במהלך הטיול, יאבד המטייל את אחד ממסמכיו האישיים ביותר, מסמכים אשר נחוצים לו על מנת להמשיך את הטיול הנכסף.

במקרה בו אנו מאבדים מסמכים אישיים חשובים אשר הכרחיים להמשך הטיול שלנו, נצטרך איפוא, להנפיק את אותם מסמכים מחדש, דבר אשר יכול לגבות מאיתנו סכום כסף לא מבוטל (לעיתים גורם גם לשינוי תוכנית הטיול).
במגוון פוליסות ביטוח המטיילים של הראל, ניתן לדרוש החזר כספי על שחזור מסמכים אלו (מסמכים כגון: דרכון, כרטיס נסיעה וכיוצא בזה).

ההחזר הכספי מגיע ברוב פוליסות הביטוח של חברת הראל עד ל-$250. על מנת לקבל חזרה את הכסף, חשוב כי המטייל ישמור את הקבלות אשר מעידות על הוצאותיו השונות ויגיש בבואו ארצה תביעה על מנת לקבל חזרה את הכסף.